Dofinansowanie do miejsca w żłobku

Rodzice dzieci uczęszczających do naszego żłobka mogą skorzystać z dofinansowań zmniejszających kwotę czesnego:

  1. dofinansowanie do miejsca w żłobku wynikające z miejskiej dotacji celowej w wysokości 450 zł miesięcznie- kwota należna jest każdemu dziecku zapisanemu do żłobka, którego Rodzice oświadczają adres zamieszkania na terenie miasta lub gminy Oleśnica. Oświadczenia dokonuje się na specjalnym druku, który otrzymują Państwo wraz z dokumentacją wymaganą do przyjęcia do placówki lub mogą ściągnąć go ze strony internetowej ( w zakładce REKRUTACJA). Niestety rodziny niezamieszkałe w mieście lub gminie Oleśnica muszą pokryć w czesnym kwotę dofinansowania i podniesie ona jego wartość;
  2. dofinansowanie wynikające z RKO tzw 400+ lub żłobkowe w wysokości do 400 zł, które pomniejsza kwotę czesnego ( nie pomniejsza kwoty wyżywienia). Jeśli czesne jest warte mniej niż 400 zł, kwota dofinansowania będzie taka, jak czesne. Dofinansowanie to jest przyznawane rodzicowi dziecka uczęszczającego do żłobka, które jest w rodzinie dzieckiem pierwszym lub jedynym, lub jest kolejnym dzieckiem, ale młodszym niż 12m-cy lub starszym niż 35 m-cy. Na podstawie wniosku, jaki składają rodzice za pomocą swojego profilu zaufanego do ZUS oraz wniosku sporządzanego przez żłobek, w którym dziecko jest wykazane, jako figurujące na liście, żłobek otrzymuje środki na swoje konto każdomiesięcznie do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, które to środki pomniejszą zobowiązania rodziców względem placówki w miesiącach następujących. W rzeczywistości pierwsze dwa miesiące pobytu dziecka w żłobku są dla rodziców pełnopłatne, a środki ewentualnie niewykorzystane zwracane po zakończeniu przygody z placówką.

Wydawać by się mogło, że kolejne dzieci w rodzinie są poszkodowane względem pierwszych, gdyż ich miejsca nie są dotowane przez ZUS. Nic jednak bardziej mylnego. Dzieci te otrzymują w drugim i trzecim roku swojego życia dodatkowy kapitał w wysokości do 12 000 zł, które mogą być spożytkowane dowolnie, ale pod warunkiem, że zostaną wydane na… żłobek 🙂

Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania pani Dyrektor Karolina Klupś-Orłowska z przyjemnością na nie odpowie.